Vyhľadať podujatie
events/2020/07/admid0000/images/i_6122086.jpg

100 ROKOV LODIARSTVA

Piatok 22.01.2021, 09:00

100 ROKOV LODIARSTVA V ČESKOSLOVENSKU
Storočnica stavby lodí na Slovensku

Štatutárna výstava bola pripravená pri príležitosti osláv okrúhleho výročia vzniku Československa. Približuje históriu sto rokov stavby lodí na území Slovenska od obdobia vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 až po rok 2018. Stavba lodí patrí medzi najstaršie konštrukčné činnosti ako vo svetových dejinách tak i v dejinách Slovenska. K výstave je spracovaný 100-stránkový rovnomenný katalóg s rozširujúcimi textovými i obrazovými materiálmi. Výstava získala cenu „Pamiatky a múzeá“, udeľovanú každoročne Pamiatkovým úradom SR a Slovenským národným múzeom, v kategórii "výstava" za rok 2018.  Výstavu si po Bratislave a Komárne budú môcť prezrieť aj návštevníci STM v Košiciach.V období vzniku republiky začína vznikať aj jej lodiarstvo – plavba a stavba lodí. Na základe článku 339 Versaillskej mierovej zmluvy mala prejsť časť dunajského lodného parku Rakúsko-Uhorska do vlastníctva republiky. Nakoniec došlo k prenajatia ČSDÚ za úhradu od DDSG 5 parných bočnokolesových remorkérov a 44 nákladných člnov, väčšinou aj s posádkami. Moderná priemyselná stavba lodí má na Slovensku korene v Komárne, kde vznikla už r. 1898 ešte v rámci Uhorska lodenica na stavbu lodí. Tak ako plavba aj lodenica v roku 1919 sa stala súčasťou priemyselného potenciálu Slovenska. Lodenica fungovala v rámci Škodových závodov počas prvej Česko-slovenskej republiky. Postavila rad lodí pre domáci a aj zahraničný trh, z ktorých máme aj jednu dodnes zachovanú ako múzejný exponát NKP Remorkér ŠTUREC. Lode sa dodávali pre Čínu,  Anglicko či  Južnú Afriku. Najväčší rozmach stavby plavidiel nastal v lodenici po druhej svetovej vojne, kedy sa postavil aj nový závod a lodenica sa premenovala na Slovenské lodenice. V tomto období sa postavilo najväčšie množstvo plavidiel v našich moderných dejinách. Najviac plavidiel sa dodalo pre vtedajšieho spojenca ZSSR, či už osobných alebo nákladných, pričom v 70. rokov sa postavila séria najväčších osobných kabínových riečno-jazerných lodí na svete OL 400. Ku koncu 20. storočia sa v Komárne stavali aj námorné lode.

Oprava a stavba lodí bola aj v Bratislave, kde na to slúžila  opravárenská lodenica v Zimnom prístave. Fungovala v Južnom bazéne spolu s lodným výťahom vybudovanom v 40-tych rokoch min. stor. Po druhej svetovej vojne sa jej činnosť rozvinula až po prestavby nákladných člnov na motorové  nákladné lode. Od konca 70-tych rokov vo Vlčom hrdle vznikla nová opravárenská lodenica ČSPD (dnes SPaP), ktorá funguje dodnes ako opravárenská tak i so stavbou novostavieb lodí. Pre Bratislavčanov  v úzkej spolupráci sa podieľali obe lodenice na stavbe posledného bratislavského propeleru Kamzík na prelome 70. a 80-tych rokov.

"Snahou výstavy je oboznámiť slovenského i zahraničného návštevníka s históriou a výsledkami viac ako storočnej stavby lodí na Slovensku a širšom historickom kontexte i bývalom Česko-Slovensku, o vzájomnej spolupráci obidvoch súčastí spoločného štátu a zámerom je ukázať dobové  technické úspechy i možno svojské lodiarske rekordy," opisuje autor výstavy a kurátor lodnej dopravy STM Múzea dopravy v Bratislave, Martin Goduš.  Návštevník uvidí množstvo originálnej technickej dokumentácie z priebehu celej storočnice, pretože pri lodiach ide o niekoľko desiatok metrov až vyše 100 m dlhé objekty, obraz o postavených plavidlách  u nás mu urobí viac ako 20 vystavených modelov. "Návštevník nahliadne do zákulisia technológie a postupov projektovania a stavby lodí s množstvom obrazovej i fotografickej dokumentácie. Nie bezvýznamnou časťou výstavy  bude aj zdokumentovanie výučby špecialistov pre stavbu lodí, plavbu na stredoškolskej aj vysokoškolskej úrovni. Dúfame, že výstava zaujme širšie spektrum návštevníkov všetkých vekových kategórií. Srdečne vás pozývame," dodáva Martin Goduš.

Trvanie výstavy: 2.6. - 31.12.2020
 

>> LEPORELO 100 ROKOV LODIARSTVA <<

www.stm-ke.sk│FB: Slovenské technické múzeumMiesto konania

Ďalšie termíny


22. 01. 2021 Piatok 09:00 - 17:00 Košice Slovenské technické múzeum
22. 01. 2021 Piatok 09:00 - 17:00

23. 01. 2021 Sobota 12:00 - 17:00 Košice Slovenské technické múzeum
23. 01. 2021 Sobota 12:00 - 17:00

24. 01. 2021 Nedeľa 12:00 - 17:00 Košice Slovenské technické múzeum
24. 01. 2021 Nedeľa 12:00 - 17:00

26. 01. 2021 Utorok 09:00 - 17:00 Košice Slovenské technické múzeum
26. 01. 2021 Utorok 09:00 - 17:00

27. 01. 2021 Streda 09:00 - 17:00 Košice Slovenské technické múzeum
27. 01. 2021 Streda 09:00 - 17:00