16 dní občianskeho aktivizmu

Počujte môj hlas. Poznajte môj príbeh. Inšpirované Umlčanými svedkyňami.

inštalácia // open air čítanie // pískačka

Na záver pískačka proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách.