21 Musica Bratislavensis

Posledný koncert vlaňajšieho komorného cyklu, ktorý sme presunuli z dôvodu „covid“ opatrení. Súbor starej hudby Musica aeterna, založený v roku 1973 prof. Jánom Albrechtom, už takmer 50 rokov, predstavuje objavnú dramaturgiu menej známych skladateľov, európskej i slovanskej proveniencie, na tomto koncerte hlavne zo Spiša, rodáka zo Starej Ľubovne a P. Pantaleona Roškovského a skladieb z hudobného archívu z Podolínca.    

 

Európska hudba na Spiši

 

MUSICA AETERNA

Umelecký vedúci Peter Zajíček

Sólisti:

Matúš Šimko, tenor

David Harant, basbarytón

Obsadenie:

Husle – Peter Zajíček, Adam Szendrei, Gabriel Szathmáry

Viola – Ján Gréner

Violončelo – Michaela Čibová

Violone – Romana Uhlíková

Čembalo – Peter Guľas

 

Program:

Joseph Umstatt    (1711 – 1762 )                                

Sinfonia G dur                                                                    

Allegro, Andante, Allegro, Menuet

*

P. Pantaleon Roškovský OFM    (1734 Stará Ľubovňa - 1789)      

Motetto de Vanitate Mundi pre tenor, organ, bas

*

P. Pantaleon Roškovský OFM          

Motetto Dies Sanctificatus pre bas, sláčiky a basso continuo  

*                      

P. Pantaleon Roškovský OFM          

otetto Regina Coeli laetare pre tenor, bas, sláčiky a basso continuo  

*        

Joseph Haydn   (1732 - 1809)                                   

Scherzando C dur, Hob. II:34                        

Allegro, Menuet, Adagio, Finale:Presto

*

Tomaso Albinoni   (1671 – 1751)                           

Sinfonie e concerti op. 2, Sonata II                    

Largo, Allegro, Grave, Allegro

*

Antonio Caldara (1670 – 1736)                              

Dafne, opera

 ária Aminta L´amar senza speranza

  ária Peneo Stillato in pianto

*

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)                               

Sinfonia C dur, RV 719                    

 Allegro, Andante, Presto

 

Vstupenky: hodinu pred koncertom na mieste konania v cene 5 EUR, zľavnené 3 EUR (seniori, ZŤP, študenti).

Usporiadateľ: Musica aeterna o.z

Hlavný partner: Fond na podporu umenia.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.