Autorská výstava tohto významného autora- vo veľkej miere vyhľadávaného portrétistu, ktorý je veľmi žiadaný a populárny najmä v zahraničí, svojou tvorbou zastupuje Slovensko na rôznych medzinárodných podujatiach.

Na tejto výstave predstaví výber svojej tvorby, v ktorej oslavuje hlavne ženskú krásu.
V jeho vysoko kreatívnej tvorbe nájdete mnohokrát aj vtipné momenty stvárnené vo figuralnej tvorbe a životných situáciách, ďalej pre potešenie oka návštevníka poskytol aj svoje povestné krásne kvetinové zátišia.

Všetci ste srdečne vítaní si pozrieť túto jedinečnú autorskú tvorbu - výstavu spojenú s predajom týchto diel

Názov výstavy: Ach tie ženy... a iné krásy
Autor: Igor Navrotskyi
Termín výstavy: 1.12.2021 – 31.01.2022