Vyhľadať podujatie
events/2020/11/admid120605/120605.jpeg

Ako dostať eurofondy do územia?

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Jedným z ústredných bodov diskusie o využití eurofondov novom programovom období je tiež otázka, ako do prerozdeľovania a čerpania eurofondov zapojiť samosprávy. Ich zástupcovia ešte v januári tohto roku podpísali s vládou memorandum, na základe ktorého dostali prísľub, že budú mať väčšie možnosti rozhodovať o využití peňazí v území ako doteraz. Tento prísľub zostal nezmenený aj po nástupe novej vlády.

Na ťahu sú teraz samosprávy, od ktorých sa očakáva, že budú inštitucionalizovať Rady partnerstiev zodpovedných za tvorbu Integrovaných územných stratégií s návrhmi eurofondových projektov v danom území.

Ministerstvo regionálneho rozvoja pripravilo základné rámce tak pre prípravu partnerstiev, ako aj pre tvorbu územných stratégií, no rozhodnutie o ich konečnej podobe nechala na dohodu aktérov samospráv.

Dohoda v území ale zatiaľ vo väčšine prípadov chýba. Nie je zatiaľ ani jasné, s akým objemom peňazí a na aké aktivity budú môcť samosprávy využiť európske peniaze v nasledujúcich siedmich rokoch.

Registrácia: https://forms.gle/UJURkhn53PCdpF226

Rečníci:

  • VLADIMÍR LEDECKÝ, štátny tajomník, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • MIROSLAV KOLLÁR, poslanec NR SR (Za ľudí)
  • JOZEF VISKUPIČ, predseda Trnavského samosprávneho kraja / SK8
  • EVA WENIGOVÁ, DG REGIO, Európska komisia

Moderuje MARIÁN KOREŇ, EURACTIV Slovensko

Otázky do diskusie:

  1. V akom stave je príprava regionálnych Rád partnerstiev a Integrovaných územných stratégií? Stihnú aktéri v území dospieť k dohode načas? A majú na ich prípravu dostatočné odborné kapacity?
  2. Ako bude nastavené čerpanie európskych prostriedkov určených na územný mestský rozvoj?
  3. Koľko prostriedkov z národnej obálky budú mať k dispozícii samosprávy? Budú môcť počítať aj s prostriedkami na rozvoj dopravnej, digitálnej, zdravotnej, či environmentálnej infraštruktúry (v rámci politických priorít kohéznej politiky EÚ? Ak áno, koľko prostriedkov budú môcť implementovať cez integrované územné stratégie?
  4. Uplatní sa implementácia aktivít a projektov z týchto stratégií v praxi lepšie, ako je tomu v súčasnom programovom období v prípade Regionálnych integrovaných územných stratégií?

----
Tento projekt je kofinancovaný Európskou úniou

Toto podujatie bolo financované za podpory Európskej komisie. Toto podujatie odráža výlučne názory autora a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.