Múzeum mesta Bratislavy sprístupnilo výstavu historických hračiek pod názvom Ako sa hrali naši... Výstava potrvá do 9.1.2022. Nemusíte sa obávať, že ju neuvidíte. Cieľom je cez hračky a hry strieť generačné rozdiely. Obsahuje cca 1600 autentických exponátov a je vyvrcholením dvojročného projektu Ako sa hrali naši. Pozostáva z exponátovej a interaktívnej časti plnej hier, prinesie zábavu, ale aj mnoho informácií o historických hračkách.

Výstava je sprístupnená vo výstavnej sieni MMB v Starej radnici.
Otvorená denne okrem pondelka
ut - pia 10.00 - 17.00; so, ne 11.00 - 18.00

Autorka Mgr. Marta Janovíčková predstavuje zbierkový fond hračiek. Prezentáciu zbierkového fondu hračiek Múzea mesta Bratislavy obsahujúceho takmer 3000 predmetov z obdobia od druhej polovice 19. do konca 20. storočia predstavuje kurátorka zbierky a autorka výstavy Mgr. Marta Janovíčková. Podstatnú časť zo zbierkového fondu hračiek má návštevník možnosť vidieť na výstave ako autentické exponáty. Formovanie zbierky neprebiehalo systematicky, iba v posledných rokoch sa začalo s aktívnejším získavaním hračiek najmä z druhej polovice 20. storočia. Z tohto dôvodu výstavu nemožno považovať za dokumentáciu histórie hračiek, ale predovšetkým ako pozvánku do sveta detí a ukážku toho ako sa hrali generácie pred nami.

Autorka výstavy o hračkách okrem iného napísala: Hračky či iné predmety slúžiace na hranie sú prirodzenou súčasťou života ľudí. História ich tvorby siaha až do praveku. Realizovala sa najskôr domáckou, neskôr aj remeselnou výrobou. Výrazný rozmach nastal od konca 19. storočia. Sériová výroba ovplyvnená priemyselnou revolúciou motivovala výrobcov k vylepšovaniu už existujúcich hračiek, či pod vplyvom techniky k výrobe nových typov. Tento trend trvá do dnešných dní.

Hračky zohrávajú dôležité miesto vo vývoji dieťaťa. Nie sú iba predmetom zábavy. Ich úlohou je aj prostredníctvom napodobňovania rôznych činností dospelých príprava na skutočný život a zároveň podnecujú rôzne zručnosti vplývajúce aj na mentálny či fyzický vývoj. Výstava predstavuje základné typologické okruhy hračiek a spoločenských hier.

Hračky pre najmenších, bábiky, kočíky pre bábiky, kuchyňa, stolovanie, zariadenie domácností, hygiena, hojdacie hračky, bábkové divadlo, vojenstvo, železnice, autá, autíčka, lietadlá, zvieratká a mnohé ďalšie. Cieľom autorky je ukázať deťom, s čím sa hrali ich rodičia či starí, prípadne prastarí rodičia. Tým skôr narodeným poskytuje príležitosť spomenúť si na svoje detstvo.

S podstatnou časťou exponátov sa hrali deti z bratislavských domácností. V minulosti, tak ako aj dnes, si hračky mohli zakúpiť v obchodoch či objednávať z katalógov výrobcov. Zhruba do polovice 20. storočia to boli predovšetkým hračky nemeckej proveniencie, neskôr ich nahradila produkcia z krajín socialistického sektoru. Prím zohrávalo Československo, predovšetkým hračky a hryz českých podnikov, viacerých s tradíciou už z medzivojnového obdobia. 

Výstava je realizovaná tímom odborníkov zvučných mien: Mgr. art. Pavel Choma, Mgr. art. Peter Nosáľ a Mgr. art. Juraj Blaško pôsobiacich na VŠVU z katedry vizuálnej komunikácie.

Autorky interaktívnej časti výstavy PhDr. Beáta Husová a PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD. spájajú generácie a tvrdia: hra je zábava, ale aj vážna vec. O tom ako sa deti hrajú, rozhodujú veľkou mierou rodičia. Už od narodenia majú rozvíjanie zručností dieťaťa vo svojich rukách. Veľa závisí od času, ktorý dieťaťu venujú, ale aj od hračky, ktorú mu vložia do rúk. Autorky odkazujú rodičom a starým rodičom, spomínajte a rozprávajte sa so svojim potomstvom! Deti, mladí ľudia, načúvajte trpezlivo svojim rodičom a prarodičom, počúvajte príbehy starších. Spoznáte ich v úplne inom svetle, získate inšpirácie, múdrosť a možno pochopíte mnohé historické súvislosti. Na koniec veľká myšlienka od velikána v oblasti slovenskej poézie Milana Rúfusa na margo rodiča jeho detstva. Ešte v roku 1988 napísal: Býval to dobrý rodič, miloval svoje deti a jeho čas mu dovolil nájsť si pre ne čas – mal menej okolo seba a viac v sebe. 

Na klasickú formu výstavy nadväzuje interaktívna časť, ktorú autorky začali pripravovať v rámci dvojročného projektu (2019 – 2020) v Apponyiho paláci a Ateliéri Múzeum má budúcnosť pre verejnosť. Už v počiatkoch úzko spolupracovali s autorkou výstavy. Programy ovplyvnili vypracovanie interaktívneho projektu. Jeho zámerom bolo oživiť výstavu hrou,  získaním  nových poznatkov o histórii. Projekt bol úspešný a podporený nemalou čiastkou financií z Fondu na podporu umenia. Interaktívna časť pozostáva zo šiestich špeciálnych priestorov. V kuchynke sa návštevníci môžu usadiť v zväčšenej kópii nábytku podľa originálu malého kuchynského nábytku pre deti. Na stene je pripravená aj magnetická verzia kredenca v štýle art déco s maketami riadov. Vĺčik zotrvačník je už historická hračka, ktorá odhaľuje význam zotrvačníka a pre lepšie pochopenie si jednoduchý zotrvačník návštevníci môžu vyrobiť a vziať domov. Človeče,  nehnevaj sa je obľúbená hra, ktorá tvorí základ zábavy v rodinách už veľmi dlho a aj na výstave sú pripravené veľkorozmerné figúrky. Obliekacie bábiky pripravené ako magnetická stena s možnosťou výmeny šatočiek pre chlapčeka a dievčatko nabádajú k hraniu. Inšpiráciu našli autorky  v papierových obliekacích bábikách. Pripravený je aj Hlavolam – skladanie zväčšenej kópie kuchynského nábytku, do hranola. Všetky hračky použité ako inšpirácia v interaktívnej časti si návštevník môže nájsť na výstave v origináli. Autorky sa inšpirovali hračkami 20. – 40. rokov 20. storočia, ktoré ponúkajú v zväčšenej forme oproti autentickým hračkám. Čitateľský kútik BUVIK s výzvou – zober knihu a čítaj – je súčasťou trávenia príjemných chvíľ na výstave. Vydavateľstvo BUVIK venovalo svoje kvalitné knihy do kútika plného fantázie, príbehov a ilustrácií. V tejto časti sa bude dať pohodlne usadiť a čítať.

Čas môže návštevník stráviť aj pozeraním príbehov o historických hračkách, zdramatizovaných v podaní Lukáša Latináka. Na stenách sú pripravené texty hádaniek a povedačiek z knihy Zlatá brána / Ľudové rozprávky, pesničky, hádanky, hry a povedačky, ktoré zozbierala Mária Ďuríčková a vydalo ich Vydavateľstvo BUVIK.  

Autorky pripravujú aj množstvo organizovaných sprievodných podujatí pre deti a dospelých. Rozvíjajú zručnosti vo viacerých oblastiach cez workshopy: hravá fyzika, hravá chémia, cibrenie estetického vkusu, spoznávanie histórie cez kópie hračiek a hru, podpora čitateľskej gramotnosti.

Na interaktívnej časti ďalej spolupracoval osvedčený tvorivý tím: Mgr. art. Vladimíra Bahnová, Mgr. art. Milan Rubický a Ing. Gabriel Gurecka.