Pozývame vás na online webinár zameraný na učenie sa stratégiám ktoré pomáhajú zvládať ťažké alebo konfliktne rozhovory v práci s klientmi, kolegami, nadriadenými aj podriadenými alebo doma, v rodine.

Na video ukážkach, kazuistikach a v krátkych cvičeniach zažijete rôzne modely dobrej praxe v náročných konverzáciách. Na webinari predstavíme kľúčové zručnosti pre vytvorenie bezpečia, ale aj zručnosti konfrontácie a konštruktívneho dialógu

Na konci webinaru budete poznať postupy a nástroje, ktoré v konverzácii vytvárajú priestor pre dialóg a vzájomne porozumenie ako aj priestor pre tvorbu zmysluplných dohôd.

Cena webinara je 40 Eur. Viac informácií a prihlášky dostanete na emailovej adrese: mihalkova@coachingplus.org

Podujatie, ktoré usporadúva Coachingplus