Žijeme vo svete, ktorý je doslova zahltený rôznymi pravdivými, či vymyslenými informáciami. Je čoraz ťažšie vybrať si medzi nimi tie, ktoré sú pre nás dôležité a zaujať k nim rozumný postoj. S kritickým myslením by sa teda deti mali stretávať čo najskôr. Cieľom webinára je priblížiť čo je to kritické myslenie a s akými metódami by sme mali pracovať v školskej praxi.

Webinár: AKTIVITY NA ROZVÍJANIE KRITICKÉHO MYSLENIA (08.12.2021, 18:00-19:00)
Cena: 9,90€
Registráciahttps://www.edusteps.sk/registracia-na-kurz/?formular=17704