Prinášame vám nový webinár o všetkom, čo vás zaujíma v problematike elektroodpadov! 

Aké sú povinnosti dovozcov a vývozcov elektrospotrebičov? 
Kde končí vytriedený odpad a kde nevytriedený?
Prečo treba recyklovať a čo tým získame?
A prečo samotná recyklácia nestačí?
Aké je ideálne riešenie problému s rastúcim množstvom elektroodpadu vo svete?
A ako je možné, že stále približne 3,5% elektroodpadu končí ilegálne v rozvojových krajinách?

Webinár dopĺňa pôsobivý dokument VITAJTE V SODOME, ktorý opisuje život na najväčšej skládke elektroodpadu na svete pri meste Akkra v Ghane.

Odpovede na tieto aj vaše otázky, ktoré môžete klásť do komentárov, budú súčasťou diskusie, do ktorej pozvanie prijali:

  • Daniela Laluhová z neziskovej organizácie Repairably, ktorá udeľuje certifikáty opraviteľnosti produktom.
  • Jozef Kozák, riaditeľ spoločnosti SEWA a. s., ktorá ošetruje povinnosti dovozcov a vývozcov elektrozariadení, a tiež ich recykláciu.

Diskusiu bude moderovať Kika Hudeková z Čiernej labute.

Webinar je ZDARMA.

Ďakujeme spoločnosti SEWA a.s. za podporu projektu.