Tradičná celoslovenská výstava detských prác s tematikou anjelských Vianoc.

Súťažné práce budú vystavené do 23. mája 2021 (predĺžená výstava)

Grand Prix 
Túto sezónu si veľké ocenenie zaslúžia všetci, ktorí venovali čas tvorbe a Anjelom všedným i nevšedným. Ďakujeme.

Tešíme sa na Vás.

>> Vyhodnotenie súťaže detskej výtvarnej tvorby Anjel Vianoc 2020 <<

www.tatragaleria.sk