Vyhľadať podujatie

ANJEL VIANOC 2020

Pondelok 12.10.2020,
Tatranská galéria v Poprade vyhlasuje tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž ANJEL VIANOC 2020
Vážení pedagógovia, milí kolegovia a kolegyne!

Tatranská galéria v Poprade vyhlasuje tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž ANJEL VIANOC 2020 pre materské, základné, špeciálne, základné umelecké a stredné školy, na ktorej môžete prezentovať talent a výtvarnú zručnosť Vašich žiakov a študentov. Príďte nám ukázať Vaše anjelské nápady.
 
Súťažné práce môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou v počte max. 10 ks za školu.

Všetky práce posielajte poriadne označené a účasť na súťaži potvrďte mailom (pedagog@tatragaleria.sk).
Prostredníctvom elektronickej prihlášky, spolu s potrebnými údajmi (meno, priezvisko, vek, škola, názov práce, technika) najneskôr do 13. novembra 2020.

Neoznačené práce a práce bez elektronického zoznamu prác a potvrdenia účasti nebudú do súťaže zaradené!!! Súťažné práce na náklady galérie nevraciame!!!
Po skončení výstavy budú práce do 31. marca 2021 k dispozícii na vyzdvihnutie.

 
Termín vernisáže výstavy a slávnostného vyhlásenia víťazov bude
4. decembra 2020 o 14.00 v Art klube Tatranskej galérie.
Víťazi získajú hodnotné ceny.

Tešíme sa na Vás.

>> Prihláška Anjel Vianoc 2020 <<

www.tatragaleria.sk

Miesto konania

Ďalšie termíny


21. 10. 2020 Streda POPRAD Tatranská galéria
21. 10. 2020 Streda

22. 10. 2020 Štvrtok POPRAD Tatranská galéria
22. 10. 2020 Štvrtok

23. 10. 2020 Piatok POPRAD Tatranská galéria
23. 10. 2020 Piatok

24. 10. 2020 Sobota POPRAD Tatranská galéria
24. 10. 2020 Sobota

25. 10. 2020 Nedeľa POPRAD Tatranská galéria
25. 10. 2020 Nedeľa