Koncert a uvedenie do života nového CD albumu medzinárodne úspešnej world music skupiny BANDA slovakia.

Program je zostavený z veselo, temperamentne, ale i mysticky zaranžovaných adventných, vianočných a novoročných kolied a piesní. Kreatívne prieniky viacerých hudobných žánrov - folklóru, jazzu, latina, rocku, starej hudby, klasiky a i. - špecificky bandovský štýl.

Spoluúčinkuje spevácka skupina VRANKY z Nitry, Ženy z Muzičky, deti z DFS Magdalénka z Modry a trombitáš Miroslav Štefánik.

Viac o skupine: www.banda.sk