Vyhľadať podujatie
events/2020/10/admid0000/images/006.jpg

60 ROKOV BÁBKOVÉHO DIVADLA NA RÁZCESTÍ

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Výstavka venovaná 60. výročiu vzniku Bábkového divadla na Rázcestí.
60 ROKOV BÁBKOVÉHO DIVADLA NA RÁZCESTÍ
Výstavka venovaná 60. výročiu vzniku Bábkového divadla na Rázcestí.

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica je profesionálna kultúrna a umelecká ustanovizeň. Divadlo vzniklo v Banskej Bystrici v roku 1960 a päťdesiat rokov úspešne pôsobí v oblasti divadelnej tvorby pre deti, mladých ľudí a dospelých na Slovensku. Naším cieľom je sprevádzať divákov všetkých kategórií, aby sa odrastení a dospelí vracali so svojimi deťmi do divadla. Naším cieľom je osloviť a pozvať dospelého a mladého diváka bábkovými inscenáciami pre dospelých. Naším cieľom je vytvoriť priestor pre nekomerčnú a nekonzumnú tvorbu na vysokej profesionálnej úrovni. Viac o Bábkovom divadle na Rázcestí: www.bdnr.sk│FB: Bábkové divadlo na Rázcestí

Komentovaná prehliadka - 5.11.2020 o 15:30

Trvanie výstavy: 23.10-30.11.2020
Miesto výstavy:  výstavné priestory na II. poschodí

www.lhmbb.euwww.muzeum.skwww.facebook.com/LHMBB