Termín: 1. - 30. september 2021
Téma: DEDIČSTVO PRE VŠETKÝCH

Téma ročníka 2021 je "Heritage: All-Inclusive!", v slovenskej verzii "Dedičstvo pre všetkých". DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Všetci z toho máme úžitok.

Kultúrne dedičstvo je odrazom ľudí v spoločnosti, sebavyjadrenie ich rozvíjajúcich sa hodnôt, viery, vedomostí a tradícií. Dohovor o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť  (Faro, 2005) zdôrazňuje význam prístupu každej kultúrnej komunity ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré ju identifikuje. Téma podporuje diskusiu a zapojenie sa do histórie a perspektív všetkých rás, etnických skupín, pohlaví, veku, náboženstiev, schopností a orientácií.

Tohtoročná téma vyzýva národných a miestnych organizátorov, aby oslovili rôznorodejšie publikum, riešili bariéry (fyzický prístup, jazyk, zdravotné obmedzenia...) a zvážili, ako môžu zvýšiť angažovanosť nedostatočne zastúpených skupín pri prezentácii a interpretácii kultúrneho dedičstva. Sú vítané aktivity otvorené a prístupné pre všetkých. Aj malá zmena môže pomôcť v tomto ambicióznom cieli.

Viac informácií a katalóg podujatí sa nachádza na oficiálnych stránkach www.dekd.sk