Vyhľadať podujatie
events/2020/07/admid0000/images/104492256_3031047043630405_8353812427842694636_n.jpg

DENNÝ TÁBOR

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Program v kocke zahŕňa:
  • hudobný workshop a spoločné hranie na boomwhackers,
  • tvorivé dielne, makedo, vodné hry a ekohry v prírode,
  • výlety do blízkeho okolia, športové hry, súťaže
  • stolný tenis, kalčeto, Wiičko, kino :-)

Cena obsahuje:
animátori, desiata, obed, olovrant, pitný režim, pracovné pomôcky, odmeny v súťažiach, DVD s fotkami a videami z celého týždňa

www.volnycasbb.sk│FB: Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica