Výstava „Duch národa žije v piesni!“ realizovaná v Štátnej vedeckej knižnici – Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici pri príležitosti 100. výročia založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov ponúka návštevníkom možnosť zhliadnuť unikátne exponáty z novotvoriaceho sa zbierkového fondu tohto významného umeleckého telesa – mužského speváckeho zboru s celoslovenskou pôsobnosťou – Speváckeho zboru slovenských učiteľov (SZSU).

Prostredníctvom originálnych zbierkových predmetov výstava dokumentuje činnosť SZSU od roku 1921, jeho minulosť, dirigentské osobnosti, ktoré SZSU za ostatných 100 rokov viedli, zborových spevákov a úspechy zboru doma i v zahraničí, ako aj jeho prítomnosť spojenú s propagáciou zboru a oslavou storočnice.

Nezanedbateľnou časťou histórie SZSU bola a dodnes stále je jeho spolupráca s mnohými nielen slovenskými významnými hudobnými skladateľmi, ktorí svoje skladby venovali priamo SZSU. Niekoľko vzácnych notových rukopisov od osobností ako Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský, Alexander Moyzes alebo Zdenko Mikula, spolu s osobnou korešpondenciou Eugena Suchoňa alebo Jána Cikkera so Speváckym zborom slovenských učiteľov je tiež možné uvidieť na tejto výstave v expozícii Múzeum – domov múz od novembra 2021 až do januára 2022.

Miesto: Literárne a hudobné múzeum ŠVK -  Múzeum – domov múzTrvanie výstavy: 12.11.2021 - 28.1.2022