Vyhľadať podujatie
events/2019/10/admid0000/images/eva.png

EVA /Jozef Bohuslav Foerster/

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Opera v 3 dejstvách v českom jazyku
EVA /Jozef Bohuslav Foerster/
Opera v 3 dejstvách v českom jazyku

Libreto: Jozef Bohuslav Foerster podľa drámy Gabriely Preissovej Gazdina roba.

Opera Eva je najznámejšou operou romantického českého skladateľa Josefa Bohuslava Foerstera. Vznikla na jeho vlastné libreto vytvorené podľa hry Gabriely Preissovej Gazdina roba v roku 1889. Premiéra o rok neskôr spôsobila rozruch – naturalistická dráma zo života ľudu na moravskom Slovácku totiž predstavuje priamy protiklad k rozmarnému duchu vidieckej dediny, ktorý prezentoval Smetana vo svojej Predanej neveste.

Foerster sa pritom nesnažil o hudobný folklorizmus tak, ako to bolo typické pre mnohé diela 19. a prelomu 19. a 20. storočia. Snažil sa vytvoriť univerzálnu hudobnú drámu, ktorá by sa mohla odohrávať kedykoľvek a kdekoľvek. Vidiecke prostredie vytvára kolorit príbehu a determinuje konanie postáv. Pod vplyvom hlbokého citového zaujatia, ktoré dalo podnet k tvorbe, vznikla lyrická, romanticky ladená opera. Má klasickú opernú stavbu s uzavretými číslami, pre charakteristiku postáv využíva príznačné motívy. Dominantnou postavou diela je Eva, ktorá ide za svojou láskou a šťastím proti pravidlám spoločnosti. Opúšťa svojho manžela Samka a odchádza žiť bez sobáša so svojím milencom Mánkom. Keď zistí, že sa Mánek kvôli nej nerozvedie, skočí zo zúfalstva do Dunaja. Opera Eva sa teda končí tragicky, avšak v súlade so skladateľovým presvedčením, že hudba nie je schopná vyjadrenia negatívnych pocitov. Smrť je katarziou, očistením, Eva umiera s vidinou raja. Štátna opera sa k tomuto titulu vracia i symbolicky po 60 rokoch, keďže bola vôbec prvou inscenáciou, ktorá bola na jej javisku uvedená.

1. Premiéra: 18. október 2019 o 18:30
2. Premiéra: 29. októbra 2019 o 18:30 23.11.2019 o 18:30

Hudobné naštudovanie: Marian Vach
Dirigent: Marian Vach
Réžia: Dana Dinková
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová
Kostýmy: Adriena Adamíková
Scéna: Marek Šafárik
Choreografia: Dana Dinková
Zbormajster: Ján Procházka

Eva: Patrícia Solotruková, Katarína Juhásová
Mánek: Jozef Gráf, Ľudovít Ludha
Mešjanovka: Eva Lucká, Jitka Sapara Fischerová
Zuzka: Jarmila Balážová, Michaela Šebestová

Spoluúčinkuje: zbor, balet a orchester Štátnej opery