Vyhľadať podujatie
events/2020/10/admid0000/images/Cum-Natura-web-458x640.png

HYDROZOA, ČASŤ PIATA: CUM NATURA

Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria
Utorok 26.01.2021, 10:30

HYDROZOA, časť piata, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii - CUM NATURA
Piata časť Stálej expozície Stana Filka v SSG.

Sprístupnenie verejnosti: 16. 10. o 10:30 - 17:00.
Trvanie výstavy: 16. októbra 2020 – 30. mája 2021

Miesto výstavy: Bethlenov dom
Autor: Petra Feriancová
Kurátor: Mira Keratová

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici vlastní rozsiahlu zbierku diel archívnej a projektovej povahy neoavantgardného umelca generácie 60. rokov Stana Filka. Formát trvalej expozície zo zbierky HYDROZOA nie je koncipovaný tradične ako uzavretá a ukončená expozícia, ale má premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu. V SSG ho realizujú pozvané autorky a autori, ktorí kriticky prehodnocujú Filkove radikálne koncepty a v autonómnych umeleckých projektoch aktualizujú jeho odkaz pre súčasnosť. Program, ktorého cieľom nie je komodifikácia, ale rozširovanie poznania o Filkovom monumentálnom diele bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v roku 2017.

Piata časť projektu HYDROZOA v autorskom poňatí umelkyne Petry Feriancovej je rozmerným skulpturálnym objektom špecificky navrhnutého šesťsto litrového akvária jónického tvaru. Kosoštvorcová forma je jedným z ikonických a revoltných momentov Filkovej ikonografie. Filko ju nielen popovo prístupne, ale aj sexisticky podvratne používal ako diagram pre biologickú podstatu fyzického sveta, ktorý vo svojom farebnom psychofilozofickom systéme vyjadroval magmatickou oranžovou a červenou farbou. Feriancová túto populárnu schematizáciu materských útrob konceptualizovala v klasickej poeticko-epickej aristotelovskej tradícii, a v hľadaní Lacanovho nevypovedateľného, nereprezentovateľného the Real (autentickej reality), ju posunula do výhľadovej posthumánnej perspektívy éry po prírode, kde príroda viac neexistuje mimo ľudstvo.

Abstrahovaná kosoštvorcová forma skleného akvária s vodou a zrkadlovou „anatomickou“ prepážkou v strede animuje choreografiu tu umiestnených vodných bytostí ako tzv. živých readymade (viz. animal art). Vzniká tu obrazom vymedzené a v umeleckej galérii pozorovateľné i adaptované životné prostredie tropických rýb rodu Apteronotus Albifrons (Nožovec bieločelý). Za neusmerňovaných prirodzených okolností sú nočnými, skôr ťažko sledovateľnými živočíchmi, ktoré vo svojich habitatoch vyhľadávajú husto zarastené toky povodia Amazonky plné úkrytov. Pre ryby nazývané aj Čierni duchovia sú typické pohybové kvality, medzi ktoré patrí prekvapivé prevaľovanie sa na strany či éterická kresba pri pohybe riasenej plutvy po dĺžke spodnej časti tela; medzi ďalšie anatomické zvláštnosti patrí aj ich orientácia v priestore alebo napr. pri love bezstavovcov a malých rýb pomocou echa (viď. v slabom elektrickom poli vysielajú 3-10V výboje a snímajú ich cez odrazené impulzy).

 

 

Text: Mira Keratová


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Pozývame!


www.ssgbb.sk│FB: Stredoslovenská galériaMiesto konania

Ďalšie termíny


26. 01. 2021 Utorok 10:30 - 12:00 Banská Bystrica Stredoslovenská galéria
26. 01. 2021 Utorok 10:30 - 12:00

26. 01. 2021 Utorok 12:30 - 17:00 Banská Bystrica Stredoslovenská galéria
26. 01. 2021 Utorok 12:30 - 17:00

27. 01. 2021 Streda 10:30 - 12:00 Banská Bystrica Stredoslovenská galéria
27. 01. 2021 Streda 10:30 - 12:00

27. 01. 2021 Streda 12:30 - 17:00 Banská Bystrica Stredoslovenská galéria
27. 01. 2021 Streda 12:30 - 17:00

28. 01. 2021 Štvrtok 10:30 - 12:00 Banská Bystrica Stredoslovenská galéria
28. 01. 2021 Štvrtok 10:30 - 12:00