Vyhľadať podujatie
events/2020/08/admid118810/118810.jpeg

KAROL MOLNÁR: NEPOKOJ FARIEB V POKOJI ZBRANÍ

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Výstava na Slovensku málo známeho rodáka zBrezovej pod Bradlom Karola Molnára.

Stredoslovenské múzeum, pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, usporiada v Thurzovom dome výstavu „Karol Molnár – Nepokoj farieb v pokoji zbraní“. Cieľom je predovšetkým prezentovať tvorbu tohto maliara v kontexte s udalosťami odohrávajúcimi sa počas druhej svetovej vojny. Priestor však dostanú aj diela, ktoré tematicky otvárajú priestor pre fantáziu.

Karol Molnár

Slovenský maliar sa narodil 5.januára 1903 v Brezovej pod Bradlom v okrese Senica. Po smrti otca sa v roku 1914 odsťahoval do Čiech, kde mala jeho matka príbuzných. V rokoch 1930-1932 študoval najskôr na Ukrajinskej akadémii v Prahe a v rokoch 1932-1938 na Akadémii výtvarných umení u prof. Jakuba Obrovského.

Za obraz Zátišie so šiškami a ovocím získal tzv. Schichtovu cenu, ktorá mu umožnila pokračovať v štúdiách v ateliéru prof. Františka Kupky v Paríži. Tu je zásadne ovplyvnený abstraktnou maľbou a tu vznikajú jeho prvé abstraktné kompozície na hudobnú tému. V rokoch 1940-1945 pôsobil ako vojak čs. samostatnej obrnenej brigády vo Veľkej Británii.

 V Paríži i v Londýne sa zúčastnil niekoľkých kolektívnych výstav a jeho tvorbu s uznaním hodnotil minister zahraničí čs. exilovej vlády v Londýne, Jan Masaryk i Hana Benešová, manželka prezidenta Edvarda Beneša.

 Molnár vytvoril dielo nebývalého rozsahu a vysoké umelecké hodnoty, násobené radou historických obrazov autenticky dokladujúcich vojnovú dobu. Bol krajinkárom, figuralistom, maliarom portrétov, zátiší a aktov. Zomrel v Prahe 15. apríla 1981.

Dielo

Patrí k maliarom, ktorý obsiahli široký diapazón plošných maliarskych a grafických techník. Rozmanitosť sa ale dotkla aj žánrov, či tém, ktoré môžeme v jeho tvorbe nachádzať. Po vypuknutí druhej svetovej vojny vstúpil do zahraničného odboja.

Po kapitulácii Francúzska odišiel do Anglicka, kde pokračoval v československom zahraničnom odboji až do roku 1945. Celú dobu sa venoval zobrazovaniu vojnového utrpenia aj žánrových výjavov zo života balansujúceho nad každodennou smrťou.

„Zámerom výstavy Karol Molnár Nepokoj farieb v pokoji zbraní v Stredoslovenskom múzeu je vystaviť a publikovať artefakty, ktoré doteraz neboli publikované či vystavené. Zároveň chceme priblížiť charakteristické motívy vyjadrujúce podstatu maliarovej tvorby. Vznikne tým prehľadné komplexne predstavujúce vademecum, súčasne doplňujúce poznanie jeho života a diela z poslednej doby. Splatíme tak dlh voči tomuto takmer zabudnutému, ale významnému maliarovi slovenskej moderny, solitérovi mimo vývinového umeleckého prúdu na Slovensku,“ upresňuje kurátor výstavy Juraj Žembera.

Výstava Molnárovej tvorby

Leitmotívom tvorby Karola Molnára bol námet koňa v rôznych variáciách, kompozíciách či konfiguráciách. Ide o preferovaný motív moderny, zvlášť expresionistov. Je súčasťou jeho cirkusových manéží, rozprávok, krajinomalieb, žánrových, bojových a alegorických zobrazení, dokonca aj zátišia.

V jeho obrazoch býva často zobrazený aj rozprávkový boj s drakom, či Don Quijote bojujúci s veterným mlynom. Neoddeliteľnou súčasťou jeho tvorby počas celého umeleckého vývinu sú krajinomaľby, portréty v rôznych podobách, ale aj rôzne variácie na zločin proti ľudskosti.

„Karol Molnár bol nielen bravúrny kolorista, ale aj kresliar par excellence. Niekoľkými rýchlymi ťahmi dokázal vystihnúť podstatu a atmosféru kresby, sprítomniť jej genius loci. Bol talentovaný, univerzálny vojak moderny a víťaz nad priestorom v ploche“, dodáva Žembera.

Stredoslovenské múzeum sa aj prostredníctvom tejto výstavy snaží návštevníkom ponúknuť niečo hodnotné alebo zaujímavé, čo má svoje posolstvo nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Podľa riaditeľa SSM Marcela Pecníka spĺňa tieto atribúty aj tvorba Karola Molnára: „Archívne materiály a dokumenty nám prinášajú konkrétne informácie o našej minulosti. Ale tú pred nami žili a tvorili naši predchodcovia. Tiež to boli ľudia ako my. Nežili len z presných kalkulácií, tabuliek, žili aj z dojmov a pocitov. Diali sa im osobne, ale aj v rámci spoločnosti, väčšie i menšie – dobré i zlé veci. Umenie je úžasné v tom, že nám nielen zachováva dojem o ich prežívaní, ale je rovnako krásne a inšpiratívne, keď interpretuje tak negatívne ako aj pozitívne momenty. O máloktorých výsledkoch ľudskej činnosti je možné povedať niečo podobné. Umenie nám tiež veľa hovorí o dobe, kedy vzniklo. Priamo i nepriamo. A to je tiež pre nás v múzeu mimoriadne dôležité i zaujímavé.“

Známe, menej známe, ale aj doteraz nevystavené diela Karola Molnára si môžete pozrieť v priestoroch Thurzovho domu v Banskej Bystrici už od 29. augusta 2020.


Vernisáž: 28.08.2020 o 16:30
Trvanie výstavy: do 1.12.2020

www.ssmuzeum.sk│BF: Stredoslovenské múzeum