Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Vás pozýva na výstavu výtvarných diel Miroslav Bartoš Metamorfózy

Dátum výstavy:18.6. – 21.8. 2020 ŠVK
Miesto výstavy: 1. poschodie

www.svkbb.eu│FB: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici