Vyhľadať podujatie
events/2020/11/admid120699/120699.jpeg

Online Živé umenie: EVA /Jozef Bohuslav Foerster/

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

EVA /Jozef Bohuslav Foerster/
Opera v 3 dejstvách v českom jazyku

Štátna opera reaguje na pandemickú situáciu presunom časti svojich aktivít do online priestoru. Zapojila sa do celoslovenského projektu online vysielania inscenácií a koncertov inštitúcií zriaďovaných Ministerstvom kultúry SR Online Živé umenie. Jednotlivé produkcie budú za poplatok dostupné na stránke https://navstevnik.online

Libreto: Jozef Bohuslav Foerster podľa drámy Gabriely Preissovej Gazdina roba.

Opera Eva je najznámejšou operou romantického českého skladateľa Josefa Bohuslava Foerstera. Vznikla na jeho vlastné libreto vytvorené podľa hry Gabriely Preissovej Gazdina roba v roku 1889. Premiéra o rok neskôr spôsobila rozruch – naturalistická dráma zo života ľudu na moravskom Slovácku totiž predstavuje priamy protiklad k rozmarnému duchu vidieckej dediny, ktorý prezentoval Smetana vo svojej Predanej neveste.

Foerster sa pritom nesnažil o hudobný folklorizmus tak, ako to bolo typické pre mnohé diela 19. a prelomu 19. a 20. storočia. Snažil sa vytvoriť univerzálnu hudobnú drámu, ktorá by sa mohla odohrávať kedykoľvek a kdekoľvek. Vidiecke prostredie vytvára kolorit príbehu a determinuje konanie postáv. Pod vplyvom hlbokého citového zaujatia, ktoré dalo podnet k tvorbe, vznikla lyrická, romanticky ladená opera. Má klasickú opernú stavbu s uzavretými číslami, pre charakteristiku postáv využíva príznačné motívy. Dominantnou postavou diela je Eva, ktorá ide za svojou láskou a šťastím proti pravidlám spoločnosti. Opúšťa svojho manžela Samka a odchádza žiť bez sobáša so svojím milencom Mánkom. Keď zistí, že sa Mánek kvôli nej nerozvedie, skočí zo zúfalstva do Dunaja. Opera Eva sa teda končí tragicky, avšak v súlade so skladateľovým presvedčením, že hudba nie je schopná vyjadrenia negatívnych pocitov. Smrť je katarziou, očistením, Eva umiera s vidinou raja. Štátna opera sa k tomuto titulu vracia i symbolicky po 60 rokoch, keďže bola vôbec prvou inscenáciou, ktorá bola na jej javisku uvedená.

POČAS PREDSTAVENIA DŇA: 1. 12. 2020 SA USKUTOČNÍ PRIAMY ONLINE PRENOS INSCENÁCIE ZA ÚČASTI DIVÁKOV.

1. Premiéra: 18. október 2019 o 18:30
2. Premiéra: 29. októbra 2019 o 18:30 23.11.2019 o 18:30
 

Hudobné naštudovanie: Marian Vach
Dirigent: Marian Vach
Réžia: Dana Dinková
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová
Kostýmy: Adriena Adamíková
Scéna: Marek Šafárik
Choreografia: Dana Dinková
Zbormajster: Ján Procházka
Eva: Patrícia Solotruková, Katarína Juhásová
Mánek: Jozef Gráf, Ľudovít Ludha
Mešjanovka: Eva Lucká, Jitka Sapara Fischerová
Zuzka: Jarmila Balážová, Michaela Šebestová
Spoluúčinkuje: zbor, balet a orchester Štátnej opery