Macbeth je v poradí desiatou Verdiho operou, v ktorej sa po prvýkrát podujal zhudobniť libreto podľa Shakespearovej predlohy (premiéra v roku 1847). Verdi vo svojom Macbethovi vytvoril obraz zničujúceho a ničiteľského páru: Macbeth a Lady Macbeth sú dve úbohé, odľudštené bytosti, ktorých vzťah osciluje medzi karikatúrou manželstva a čisto mužským, neľútostným bojom o moc. Obaja sú však i krutými sprisahancami bažiacimi po moci, posadnutými spaľujúcou potrebou zaplniť niečím pocit svojej prázdnoty a zbytočnosti.

Záznam z predstavenia bol natočený v roku 2013.

Hudobné naštudovanie: Marian Vach
Dirigent: Marian Vach
Réžia: Peter Gábor
Scéna: Jaroslav Valek
Kostýmy: Katarína Holková
Pohybová spolupráca: Jaroslav Moravčík
Zbormajsterka: Iveta Popovičová

Libreto: Francesco Maria Piave podľa rovnomenného diela W. Shakespeara

Účinkujúci:

Macbeth: Zoltán Vongrey
Lady Macbeth: Katarína Vovková
Banco: Ivan Zvarík
Macduff: Michal Hýrošš
Malcolm: Peter Schneider
Dama di Lady: Dominika Doniga
Medico: Marián Hadraba
Domestico: Slavomír Macák
Sicario: Dušan Kubíny
Araldo: Daniel Kováčik

Spoluúčinkuje zbor, balet a orchester Štátnej opery