Výstavka pri príležitosti 115.výročia hudobného skladateľa, dirigenta, folkloristu, etnomuzikológa, hudobného pedagóga, rozhlasového pracovníka, spoluzakladateľa a prvého umeleckého vedúceho SĽUKu.

Trvanie výstavy: 24. január – 1. apríl
Miesto: výstavné priestory na 2. poschodí