Výstava betlehemov zo zbierok Pohronského múzea

Trvanie výstavy Poďme bratia do Betlema: 4.12.2020 – 31.1.2021