Vyhľadať podujatie
events/2020/06/admid0000/images/back-a1-453x640.jpg

ZACHRÁNENÉ – ZREŠTAUROVANÉ DIELA VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRIE POŠKODENÉ POŽIAROM

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Výstavou „Zachránené“ prezentujeme projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie z rokov 2017-2019.

Zachránené – Zreštaurované diela Východoslovenskej galérie poškodené požiarom
Výstavou „Zachránené“ prezentujeme projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie z rokov 2017-2019.

SPRÍSTUPNENIE VÝSTAVY - 3. 7. 2020. 
Trvanie výstavy: 3. júla 2020 – 3. októbra 2020  8. 11. 2020 (predĺžená výstava)
Miesto výstavy: Bethlenov dom
Kurátor: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban

Výstavou „Zachránené“ prezentujeme projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie z rokov 2017-2019. Súbor vystavených diel patrí do nosných kolekcií zbierky Východoslovenskej galérie: umenie 19. storočia, košická moderna a umenie 2. polovice 20. storočia. Diela boli poškodené požiarom galérie v roku 1985. Na výstave predstavujeme takmer 30 malieb, obnovených v prvej a druhej fáze projektu. Komplexne ich zreštaurovala Ludmila Zozuľáková. Pri reštaurovaní prác na papieri spolupracovali Jana Križanová a Barbora Němečková. Galéria v súčasnosti pokračuje treťou fázou reštaurovania diel.

Výstava atraktívne verejnosti predstavuje zreštaurované diela v širšom kontexte a v dokumentačnej časti pripomína aj udalosť požiaru z roku 1985. Verejnosť sa o náročnom procese ochrany zbierkového fondu galérie bežne nedozvedá. Preto prichádzame s výstavou, ktorá odhaľuje dlhodobú reštaurátorskú prácu a jej prínos na starostlivosti o zbierkové predmety galérie.

Reštaurovanie prinieslo nové poznatky k predmetným dielam a umožnilo po viac ako troch desaťročiach ich návrat do plnej galerijnej prevádzky. Návštevníkov výstava zoznamuje s reštaurátorskými postupmi a prieskumami ako náhľad pod UV svetlom, RTG snímanie a mikroskopická analýza.

Dôležitou súčasťou výstavy je digitálny obsah, ktorý vznikol počas reštaurovania. Výstavu obohacujú dva interaktívne exponáty a jedna audiovizuálna prezentácia. Návštevník si formou hry vyskúša pozíciu reštaurátora a zážitok z práce na zničenom diele až po výsledok v podobe zreštaurovaného diela. Umelecko-historický rozmer predstavenia diel je prepojený s technicko-reštaurátorským aspektom a edukačno-interaktívnym zážitkom.

Po reštaurovaní sa diela vracajú do depozitára plnohodnotne spôsobilé na všetky úkony prezentačnej, edukačnej a výskumnej práce. Chceme, aby prezentovaná cesta diela späť do galerijného života bola pre návštevníka obohacujúcou skúsenosťou. Ide o málo poznanú dimenziu zhodnocovania kultúrneho dedičstva, ktoré však patrí nám všetkým. Ochrana spoločného zvereného kultúrneho dedičstva je službou spoločnosti.


Zachránené – Zreštaurované diela Východoslovenskej galérie poškodené požiarom
Kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
Reštaurátorka: Ludmila Zozuľáková
Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Trvanie: 3. 7. – 3. októbra 2020  8. 11. 2020 (predĺžená výstava)

Projekt reštaurovania a výstava boli podporené Fondom na podporu umenia a Košickým samosprávnym krajom.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.


www.ssgbb.sk
│FB: Stredoslovenská galéria