Francúzsky inštitút na Slovensku a Francúzske centrum pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES) vás srdečne pozývajú na okrúhly stôl, ktorý bude zameraný na vysokoškolské vzdelávanie a výskum na Slovensku očami spoločenských vied, ktoré najlepšie dokumentujú históriu krajiny od roku 1989.

Ako bývalý režim a neskôr prechod k demokracii ovplyvnili akademický výskum na Slovensku? Aké dôsledky mala európska integrácia Slovenska, ako aj všetky zmeny, ktoré potom nasledovali, na výskum v oblasti humanitných a spoločenských vied, ale aj na samotné vysokoškolské a výskumné inštitúcie?

Dátum: 15. apríl 2021 o 17.00 hod.
Kde: On-line cez Zoom (https://zoom.us/j/94054349216)
Organizátoři : IFS / CEFRES
Jazyk: SK-FR so simultánnym tlmočením
Registrácia tuhttps://forms.gle/FPkUygq68RLF6Jy89

S účasťou veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, Christophe Léonzi.

Moderátor:
Jérôme Heurtaux, riaditeľ Francúzskeho centra pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES)

Účastníci okrúhleho stola:

  • Etienne Boisserie, vedec a pedagóg, Národný ústav orientálnych jazykov a civilizácií (INALCO) a jeden z riaditeľov Výskumného centra pre Európu a Áziu
  • Adam Hudek, vedecko-výskumný pracovník, Historický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Dagmar Kusá, pedagogička a vedecká pracovníčka, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)
  • Peter Terem, prorektor pre vedu a výskum, Univerzita Mateja Bela

------------------

L'Institut français de Slovaquie et le Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) vous invitent à une table ronde au cours de laquelle nous nous intéresserons au monde de l’enseignement supérieur et de la recherche en Slovaquie, en particulier dans le domaine des sciences humaines et sociales, comme marqueurs de l’histoire du pays depuis 1989.

Comment la recherche académique a-t-elle été impactée par l’épreuve du communisme puis par l’espoir né du passage à la démocratie ? Quel effet l’intégration de la Slovaquie à l’Union européenne, et plus généralement les évolutions contemporaines, ont-elles eu sur la recherche en sciences humaines et sociales et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche slovaques ?

Date: Jeudi 15 Avril 2021, 17h
: Online sur Zoom (https://zoom.us/j/94054349216)
Organisateurs : IFS, CEFRES
Langues : SK-FR avec traduction simultanée
Inscription : Google Form (https://forms.gle/FPkUygq68RLF6Jy89)

Avec la participation de Christophe Léonzi, ambassadeur de France en Slovaquie

Modérateur :
Jérôme Heurtaux, directeur du CEFRES

Intervenants :

  • Etienne Boisserie, enseignant-chercheur, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) / co-directeur du Centre de recherche Europe-Asie
  • Adam Hudek, chercheur, Institut d’Histoire, Académie slovaque des sciences (SAV)
  • Dagmar Kusa, enseignante-chercheuse, Ecole internationale de Bratislava pour les arts libéraux (BISLA)
  • Peter Terem, vice-recteur pour les sciences et la recherche, Université Matej Bel (UMB)

Plus d'informations sur le programme: https://cefres.cz/.../lenseignement-superieur-et-la...