Vyhľadať podujatie

JULIANA MRVOVÁ / MAREK HALÁSZ: DO JADRA VULKÁNU / INTO THE VOLCANO

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Výstava v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.

Slovenské banské múzeum a Galéria Jozefa Kollára srdečne pozývajú na otvorenie výstavy autorskej dvojice Mrvová – Halász pod názvom Do jadra vulkánu, v kurátorskej koncepcii Radka Wohlmutha.

Výstava maliarky J. Mrvovej a sochára M. Halásza reaguje na krajinu Banskej Štiavnice a regiónu Hont, ktorú významne formoval treťohorný štiavnický stratovulkán. Príbeh vulkánu priamo či nepriamo vplýval nielen na geografickú a geologickú charakteristiku kraja, ale tiež formoval životy ľudí a nepriamo vplýval na architektúru, zvyky či hospodárstvo.

Mrvová pracuje s krajinou vo veľkom formáte malieb – záznamov, zložených z množstva skíc, mikro-príbehov, ktoré aktéri zažívajú sami alebo si ich vypočujú, osobného prieskumu skalných formácií, rastlinstva a živočíšstva Hontu. Marek Halász, ktorý už niekoľko rokov striedavo žije medzi Bratislavou a Hontianskymi Trsťanmi dlhodobo pracuje s témou skalných obydlí, pivníc a tufových priestorov, ktoré v okolí mapuje a zaznamenáva. Na výstave prezentuje viaceré objekty vychádzajúce z vlastného domu v Trsťanoch a zo skalných obydlí v Líšove či Hontianskych Tesároch. Spoločným príspevkom na výstave sú záznamy obývania skalných domov, kde autori prespali a sprostredkujú tento zážitok divákovi.

Výstava tak divákom sprostredkuje nielen príbeh vulkánu tak, ako ho vnímajú autori, ale umožní im aj vstúpiť alebo sa priblížiť k skalným priestorom, ktoré naši predkovia tesali do sopečného tufu. Príbeh vulkánu v Galérii Jozefa Kollára nadväzuje aj na geologickú zbierku Slovenského banského múzea, ktorú možno vidieť vo vedľajšej budove a k výstave je plánovaný turisticko-geografický výlet a následná komentovaná prehliadka výstavy s geografom. Detské dielne vedené autormi počas výstavy budú orientované na prírodu Hontu a na vzdelávanie detí k ekológii.

Za dokumentáciu procesov ďakujú autori Radke Šišulákovej a Stanislavovi Piatrikovi a za odbornú radu p. Jancsymu o geologickej zbierke Slovenského banského múzea.

Hlavný partner projektu:
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava potrvá od 11. júla do 27. septembra. Vernisáž 10. júla od 17.00.
Galéria Jozefa Kollára, nám. Sv. Trojice 12, Banská Štiavnica.

https://www.muzeumbs.sk/sk/galeria-jozefa-kollara│FB: Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica