Vyhľadať podujatie

Dom kultúry - Kultúrne centrum

Kammerhofská 1
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

www.kultura.banskastiavnica.sk
kultura@banskastiavnica.sk
+421 45/6949651Program