Vyhľadať podujatie

BIBLIA

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Výnimočná hudobno-dramatická báseň, dejiny človeka od stvorenia sveta až po vzkriesenie Krista v podaní herca Juraja Kukuru a Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela.

Výnimočná hudobno-dramatická báseň, dejiny človeka od stvorenia sveta až po vzkriesenie Krista. Vybrané príbehy zo Starého a Nového zákona, ktoré kladú nadčasové otázky o morálke, svedomí, viere a sile duchovna v dobe, kedy sa základné piliere našej európskej spoločnosti zmietajú v pochybnostiach.

Kniha kníh, obsahujúca okolo 73 rôznych spisov, vytvorená v priebehu asi 1 500 rokov a jej jednotlivé časti práve dnes prinášajú dôležité poznanie našej židovsko-kresťanskej kultúry.

Život Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša či osudy Ježiša Krista a jeho učeníkov prinášajú podobenstvá moderného človeka, zmietaného stratou viery, ktorú dnes nahrádza konzum. Skúšky, ktoré ľudstvu prináša dnešná doba sa nelíšia od tých starozákonných, zrada a boj so sebou samým sú rovnaké ako tie novozákonné.

Scénické čítanie biblických príbehov v podaní herca Juraja Kukura vzniká ako koncept hudobno-divadelného, ale i výtvarného performancu, jedinečného projektu, ktorý vzniká v koprodukcii so Slovenskou filharmóniou.

Inscenácia je súčasťou tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna.

Tvorcovia
Réžia Rastislav Ballek
Scenár Rastislav Ballek
Dramaturgia Saša Sarvašová
Hudobná dramaturgia Ewald Danel
Hudba Ivan Acher, Boaz Avni, Johann Sebastian Bach, Johann Georg Benda, Max Bruch, Joseph Haydn, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Romuald Twardowski
Dirigent Ewald Danel
Svetelný dizajn Róbert Polák

Hrajú
Juraj Kukura
Slovenský komorný orchester pod vedením Ewalda Danela v zložení:
husle Vladimír Bereník
husle Iveta Blažejová
husle Pavel Bogacz
husle Martina Karnoková
husle Michaela Karvay
husle Kristína Mihaliková
kontrabas Marián Bujňák
violončelo Andrej Gál
violončelo Katarína Kozelková
viola Juraj Madari
viola Martin Petrík
viola Peter Zwiebel