Druhé relaxačné stretnutie Bibliorelaxu sa bude konať 11. augusta o 13:00 v Krajskej knižnici v Žiline. Opäť si budeme čítať, rozprávať sa o ďalšom spisovateľovi Antoine de Saint-Exupérym, počúvať rozhlasovú hru o Malom princovi, kresliť a počúvať piesne.