ionika patrí k relatívne mladým vedným odborom, ktoré sa zaoberajú skúmaním stavby a   fungovania živých organizmov. Tieto poznatky následne slúžia pri vývoji nových technológií. Výstava v Tihányiovskom kaštieli „Bionika - príroda na to prišla prvá“,  ponúka pohľad práve na tie objekty, ktoré človek vníma už ako samozrejmosť. Málokto však vie, že sme sa pri ich konštruovaní inšpirovali prírodou.

Výstava je koncipovaná na komparatívnom princípe, čím návštevníkom ponúka jedinečnú možnosť sledovať, akým spôsobom sa vyvíjala nielen samotná príroda, ale aj ľudstvo. Jednotlivé etapy sú zachytávané od historických až po súčasné objavy. Predchodca papiera, budík či lepidlo, to všetko sú predmety, bez ktorých si už bežný život človek nedokáže predstaviť. Nebyť prírody a rôznych prírodných procesov, dnes by sme ich nepoznali.

Bionika ako vedný odbor funguje síce len krátko, no v princípe je tu s nami už od dávnych čias. Človek sa už od nepamäti naučil prírode nielen prispôsobovať, ale sa ňou aj inšpirovať. Vďaka tomu sa ľudská civilizácia neustále vyvíja a napreduje. Príroda prechádza evolúciou neustále, a tak je pre človeka neoceniteľným zdrojom nových informácií, ktoré následne dokáže spracovať a využiť aj v bežnom živote. Najznámejším príkladom prepojenia prírody a človeka je Leonardo da Vinci, ktorého tiež považujeme za praotca bioniky.  Práve po ňom sa nám zachovali cenné doklady o vynálezoch, ktorých princíp hľadal v prírode“, priblížila kurátorka výstavy Lucia Hrčková.

Súčasťou výstavy je aj interaktívna sekcia, v ktorej si návštevníci môžu vyskúšať rôzne prírodné a ľudské mechanizmy.

Ak má návštevník možnosť vyskúšať si niečo na „vlastnej koži“, ľahšie pochopí niektoré naozaj dôležité princípy, na ktoré doteraz nazeral ako na niečo, čo prirodzene existuje a nezaslúži si väčšiu pozornosť. Výstava je určená pre všetky vekové kategórie. Každá z nich má totiž možnosť naučiť sa o prírode a ľudstve niečo nové“, doplnila kurátorka výstavy Renáta Kapustová.

DERNIÉRA VÝSTAVY
27. 6.2021 BIONIKA, príroda na to prišla prvá od 10:00 do 18:00.

Využite poslednú možnosť vidieť jedinečnú výstavu  zameranú na prírodu, ako nevyčerpateľný zdroj inšpirácie a poznatkov pre techniku, architektúru aj dizajn. S nami odhalíte, ktoré živé organizmy stáli na počiatku pokusov pri skonštruovaní lietadiel, ponoriek, sonarov. Dozviete sa ale aj to, čo inšpirovalo vynálezcu suchého zipsu. To všetko v sprievode nášho lektora.