Výstava obohacuje poznanie návštevníka o situáciu na východnom slovensku krátko po ukončení 1. svetovej vojny, ktorá sa bytostne dotkla tohto územia. Na povojnovej konsolidácii pomerov v novom štáte zohralo významnú úlohu Francúzsko, ktoré bolo víťaznou mocnosťou a malo v tomto geopolitickom priestore svoje mocenské záujmy. 

VÝSTAVA BOJE O SLOVENSKO V ROKU 1919 A FRANCÚZSKA VOJENSKÁ MISIA VZNIKLA V ROKU 2019 PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA ZAČLENENIA ÚZEMIA SLOVENSKA DO ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY. V TOMTO NOVOM ŠTÁTNOM ÚTVARE SA SLOVÁCI PRVÝKRÁT ANGAŽOVALI V POZÍCII ŠTÁTOTVORNÉHO NÁRODA. CIEĽOM VÝSTAVY JE AKCENTOVAŤ PODIEL FRANCÚZSKEJ VOJENSKEJ MISIE NA NASTOLENÍ ČESKOSLOVENSKEJ ŠTÁTNEJ MOCI NA ÚZEMÍ SLOVENSKA. OSOBITNE SLEDUJE VÝZNAMNÝCH AKTÉROV DOBY A PREBIEHAJÚCE UDALOSTI V PROSTREDÍ VÝCHODNÉHO SLOVENSKA.

Trvanie výstavy: 7.1. - 11.6.2021