8. apríla si pripomíname 50. výročie konania Prvého svetového kongresu Rómov, ktorý sa uskutočnil sa v dňoch 8. až 12. apríla 1971 v Londýne. A tiež 30. výročie prijatia uznesenia vlády SR č. 153/1991 známeho ako Zásady vládnej politiky voči Rómom, ktorými boli Rómovia na Slovensku uznaní ako národnostná menšina. Pripomíname si rómsku históriu, ktorá je po stáročia neoddeliteľnou súčasťou európskej histórie. Napriek tomu, že sú Rómovia najväčšou menšinou v Európe, ich komunity stále čelia všadeprítomnej diskriminácii a marginalizácii. To im bráni v prístupe k základným právam na vzdelanie, zamestnanie, dôstojné bývanie alebo k základným službám zdravotnej starostlivosti. So splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity Andreou Bučkovou budeme diskutovať o histórii Rómov, opáskovaných “osadách”, koncepciách riešenia chudoby MRK a jednom atlase, ktorý sa stal predmetom sporu s jej predchodcom Ábelom Ravaszom.

Hosť: Andrea Bučková - Splnomocnenkyňa Úradu vlády SR pre rómske komunity

Moderuje: Michal Oláh

Podujatie, ktoré usporadúvajú .týždeň a klub pod lampou // Online cez Facebook Live