Zažívame v dnešnej dobe nekonečných možností sebaprezentácie rozkvet narcizmu? Sú všadeprítomné sociálne siete zrkadlami ukazujúcimi vysnívané verzie nášho ja, do ktorých sa zamilovávame? Je narcizmus fenoménom modernej doby alebo sprevádza človeka počas celej histórie? Sú narcistickí len politici a celebrity alebo sa to týka každého z nás? A môže byť nejaká forma narcizmu vôbec zdravá a prospešná? Odpovede na (nielen) tieto otázky prinesie uznávaný psychológ Anton Heretik. V jeho prednáške sa okrem iného pozrieme aj na “svoj odraz vo vode” a zmeriame si vlastnú mieru narcizmu. Popri teoretických poznatkoch sa dozvieme aj o konkrétnych príkladoch z Heretikovej psychoterapeutickej praxe. 🌼🧠🪞

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.
je popredný slovenský psychológ a súdny znalec špecializujúci sa na klinickú a forenznú psychológiu. Cestu k svojmu oboru si našiel prostredníctvom beletrie a po absolvovaní štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa na fakultu vrátil v roku 1985 ako pedagóg. V súčasnosti tam pôsobí ako profesor klinickej psychológie. Medzi rokmi 1973 až 1985 pôsobil ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave. Ako súdny znalec sa už štyridsať rokov zameriava na posudzovanie páchateľov násilnej trestnej činnosti. Napísal prvú česko-slovenskú vysokoškolskú učebnicu forenznej psychológie a okrem učebných textov publikoval desiatky odborných štúdií a populárnych náučných kníh z oblasti psychopatológie, psychodiagnostiky a psychoterapie. Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti pôsobí naďalej ako klinický psychológ v súkromnej poradenskej praxi.