Víťazný film na MFDF Ji.hlava 2020 Biela na bielej vznikol ako komplementárny derivát počas nakrúcania dokumentárneho filmu FREM v Antarktíde. Formálne ide o originálnu esej-autoportrét, kde sa režisérka z osobnej perspektívy zamýšľa nad absurditou ľudskej existencie v konfrontácii s anorganicky neprívetivým prostredím ľadovej divočiny. Film je formálne koncipovaný ako osobný videodenník alebo vizuálna reflexia, v ktorej každé ľudské snaženie pôsobí ako cudzorodé a naivné zasahovanie do majestátneho kolobehu kozmických síl. Extrémna hraničná situácia odvádza pozornosť autorky od pôvodného zámeru nakrúcať v Antarktíde film o umelej inteligencii (FREM) a čoraz viac ju núti obrátiť vnútorný zrak do hĺbky vlastnej psyché. Ide o úvahu o smerovaní technologicky vyspelej spoločnosti a úlohe jednotlivca v nej, zamyslenie nad stavom civilizácie a jej ceste k deštrukcii alebo možnému zániku.