mimoOs&kol. (Slovensko): TETSU  (The Energy That Shapes Us)

TETSU je tanečný kvintet, ktorý vznikal v úzkom prepojení s hudobnou kompozíciou.
TETSU je oslavou pohybu a životnej energie. Je energiou, ktorá nás tvaruje.
TETSU je železom, ktoré kuje päť tancujúcich tiel v atmosfére meniacich sa dynamických, tonických a rytmických fáz hudby.

>> Pozrite si program celého festivalu Bratislava v pohybe 2022 <<