Cyklus troch na seba nadväzujúcich prednášok o živote a diele C.G.Junga. Jednotlivé prednášky budú prebiehať počas troch utorkových večerov: 9., 16. a 23.2.2021 o 18:00 h.

Prednášky sa uskutočnia online prostredníctvom aplikácie zoom.

Cena celého cyklu: 30 €

Na prednášky sa môžete prihlásiť do 4. 2. 2021 prostredníctvom formulára na: www.akropolis.sk  

Internetovské prihlasovanie je už uzavreté, ale v prípade záujmu sa ešte kontaktovať prostredníctvom info@akropolis.sk.