Vyhľadať podujatie
events/2018/12/admid0000/images/c_am vystavabanner web.jpg

AKO SA ŽILO V BRATISLAVE V 4. TISÍCROČÍ PRED KRISTOM ALEBO ZOSTÚP S NAMI DO MEDENEJ DOBY

Piatok 22.01.2021, 10:00

Výstava Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom. Zostúp s nami do medenej doby prezentuje vybrané témy zo života v neskorej kamennej dobe (eneolit, medená doba) na príklade územia súčasnej Bratislavy, ako aj aktuálny stav archeologického výskumu o tomto tisícročí (téma badenskej kultúry). Rodiny s deťmi zaujme predovšetkým jej interaktívna časť, kde si návštevník môže poorať pole pravekým záprahom, zložiť koleso, hľadať medenú rudu v rieke a kopcoch, odvážne vstúpiť do posvätnej jaskyne, spliesť si prírodné šnúry, obliecť pravekých ľudí, či odskúšať dobové razidlá.

Tešíme sa na vašu návštevu.

J. Mellnerová Šuteková a A. Bajanová - autorky

Trvanie výstavy: od 20. 10. 2018 do 31. 3. 2021

Otváracie hodiny
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 h do 17.00 h, posledný vstup o 16.30 h.


Miesto konania

Ďalšie termíny


22. 01. 2021 Piatok 10:00 - 17:00 Bratislava Archeologické múzeum - SNM
22. 01. 2021 Piatok 10:00 - 17:00

23. 01. 2021 Sobota 10:00 - 17:00 Bratislava Archeologické múzeum - SNM
23. 01. 2021 Sobota 10:00 - 17:00

24. 01. 2021 Nedeľa 10:00 - 17:00 Bratislava Archeologické múzeum - SNM
24. 01. 2021 Nedeľa 10:00 - 17:00

26. 01. 2021 Utorok 10:00 - 17:00 Bratislava Archeologické múzeum - SNM
26. 01. 2021 Utorok 10:00 - 17:00

27. 01. 2021 Streda 10:00 - 17:00 Bratislava Archeologické múzeum - SNM
27. 01. 2021 Streda 10:00 - 17:00