Vyhľadať podujatie

AKO SA ŽILO V BRATISLAVE V 4. TISÍCROČÍ PRED KRISTOM ALEBO ZOSTÚP S NAMI DO MEDENEJ DOBY

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Výstava Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom. Zostúp s nami do medenej doby prezentuje vybrané témy zo života v neskorej kamennej dobe (eneolit, medená doba) na príklade územia súčasnej Bratislavy, ako aj aktuálny stav archeologického výskumu o tomto tisícročí (téma badenskej kultúry). Rodiny s deťmi zaujme predovšetkým jej interaktívna časť, kde si návštevník môže poorať pole pravekým záprahom, zložiť koleso, hľadať medenú rudu v rieke a kopcoch, odvážne vstúpiť do posvätnej jaskyne, spliesť si prírodné šnúry, obliecť pravekých ľudí, či odskúšať dobové razidlá.

Tešíme sa na vašu návštevu.

J. Mellnerová Šuteková a A. Bajanová - autorky

Trvanie výstavy: od 20. 10. 2018 do 30. 9. 2020

Otváracie hodiny
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 h do 17.00 h, posledný vstup o 16.30 h.