Milí priatelia kníh a priaznivci našej knižnice, keďže doba je neľahká a je otázne, kedy sa budeme môcť všetci stretnúť na našich podujatiach a besedách, chceme sa Vám (o to viac, keď je marec mesiacom knihy) priblížiť aspoň online formou, ktorá je momentálne našou jedinou možnosťou ako byť s Vami v kontakte.

My, knihovníčky, sme preto prekonali hanblivosť a rozpaky a posadili sme sa (niektoré po prvý raz) pred kameru, cez ktorú Vám každý deň, od 1. do 7. marca 2021 v podvečerných hodinách, budeme čítať príbehy, povesti či rozprávky od našich slovenských autorov.

Sledujte nás na našom knižničnom facebooku - Považská knižnica v Považskej Bystrici, budeme radi, ak Vám spríjemnime aspoň krátku chvíľu Vášho dňa.