Dvere fakulty vám otvárame online. Získajte informácie o štúdiu, zoznámte sa s našimi katedrami, pedagógmi i študentmi, predstavíme vám študijné programy i mimoškolské aktivity. Nazrite do pestrého študentského života na Filozofickej fakulte UK a opýtajte sa, čo vás zaujíma.

Počas celého trvania Dňa otvorených dverí môžete klásť otázky aj cez aplikáciu sli.do: https://app.sli.do/event/pbamxgqh/live/questions

Vysielanie môžete sledovať aj cez YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xZPZFiNlANs&feature=youtu.be

PROGRAM

  • 10.00 – 11.00 h: stretnutie s vedením FiF UK a priestor na otázky
  • 1. blok │ 11.00 – 12.00 h: germanistika, romanistika, anglistika, rusistika, slovanské jazyky, slovenský jazyk a literatúra
  • 2. blok │ 12.00 – 13.00 h: história, archeológia, etnológia, archívnictvo, žurnalistika, dejiny umenia
  • 3. blok │ 13.00 – 14.00 h: politológia, sociológia, religionistika, psychológia, knižničná a informačná veda, filozofia
  • 4. blok │ 14.00 – 15.00 h: muzikológia, klasické jazyky, marketingová komunikácia, pedagogika a andragogika, maďarčina, estetika

Otázky môžete posielať cez aplikáciu www.sli.do s #DODFIFUK.

Po skončení prenosu si Deň otvorených dverí budete môcť pozrieť zo záznamu na YouTube