V utorok 26.1.2021 sa uskutoční ďalšia z radu diskusií iniciatívy Veda pomáha - COVID-19. Táto bude netradičná, spoluorganizujeme ju s Ligou pre duševné zdravie, spoločnosťou Film Europe, Denníkom N a filmovým festivalom Scandi (na ktorý Vás zároveň pozývame). Diskusia bude venovaná konšpiračným teóriám, a príčinám ich vzniku. 

Témou diskusie budú otázky:

  • Prečo sú konšpiračné teórie lákavejšie než realita?
  • Ktorí ľudia majú väčšiu náchylnosť im veriť?
  • Ako sa na ich obľube podpísali sociálne siete, politici či súčasná pandémia?

S konšpiračnými teóriami sa stretávame aj počas našich verejných diskusií, stačí sa vždy pozrieť na diskusie na YouTube. Špeciálne počas pandémie a napríklad očkovacej kampane hrajú veľmi dôležitú rolu. 

Hosťami diskusie budú: 

  • Mgr. Zuzana Panczová, PhD. (samostatná vedecká pracovníčka a zástupkyňa riaditeľky Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Venuje sa výskumu naratívneho folklóru a skupinových stereotypov s dôrazom na oblasť fám, konšpiračných teórií a súčasných povestí, je autorkou monografie Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie)
  • PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. (psychológ z organizácie PDCS, ktorá sa venuje intervenciám a vzdelávaní v témach transformácia konfliktov, obrana voči manipuláciám a medzikultúrne rozdiely. Pôsobí ako tréner a facilitátor, pomáhal pri uzmierovaní konliktov na Slovensku a vo viac ako 40 krajinách v zahraničí)
  • Prof. MUDr.Jozef Hašto, PhD. (slovenský psychiater a psychoterapeut. Vykonáva súkromnú psychoterapeutickú prax, prednáša na viacerých vysokých školách, pôsobí ako školiteľ v oblasti psychoterapie a venuje sa vydavateľskej činnosti, je autorom viacerých odborných publikácií a desiatok odborných štúdií)
  • Jakub Goda  (venuje sa digitálnej komunikácii a boju proti dezinformáciam, aktuálne pracuje pre ministerstvo zdravotníctva)
  • Michal Hvorecký  (spisovateľ a prekladateľ, pôsobí v Goetheho inštitúte a v roku 2017 vydal knihu Troll, ktorá reaguje na dezinformačnú scénu a propagandu)

Diskusiu bude moderovať novinár Vladimír Šnídl, ktorý pracuje ako novinár v Denníku N, venuje sa okrem iného fenoménu dezinformácií a mediálnej osvete.