Vyhľadať podujatie
events/2020/06/admid0000/images/generacia_sng1.jpg

GENERÁCIA 909,76

Utorok 01.12.2020,

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 – Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický“ priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Ich príslušnosť odôvodňovali nielen biograficky, snažili sa nájsť aj iné spoločné črty a spojenia.

Vaculíkova iniciatíva mala niekoľko cieľov: vrátiť do dejín umenia tvorbu generácie, ktorej diela nie celkom konvenovali estetike socialistického realizmu; tvorivo zasiahnuť do príbehu dejín slovenského umenia novým „izmom“ a zhodnotiť aj netendenčné nákupy do zbierok. Formulácia pojmu vzišla z prostredia múzea, čo bolo ostatne v 60. rokoch umeleckohistorickým trendom, aj keď v zahraničí smerom ku konceptuálnemu umeniu. U nás to súviselo s potrebou napraviť dejiny umenia pokrivené socialistickým realizmom. Tak vznikol pojem, ktorý Vaculík postavil na roveň výtvarnej moderny.

Dnes sa k tomuto pojmu a výstave vracia tá inštitúcia, na pôde ktorej vznikol, aby prehodnotila jeho funkčnosť a limity a posilnila kultúrno-historickú interpretáciu a kontext jeho čítania. Takto je postavená koncepcia výstavy – vyrovnáva sa s problémom po témach a diela „používa“ ako dôkazy. Divák sa stretne so známymi prácami Majerníka, Mudrocha, Kostku či Nevana, ale na rozdiel od autorských kolekcií to dnes bude tematický kontext, ktorým budú kurátori umeleckohistorickú tému preverovať.

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.

Generácia 909,76
Otvorenie výstavy: 25. 6. 2020
Trvanie výstavy: 26. 6. 2020 – 10. 1. 2021 
Otvorené: ut-ne 10.00 - 18.00, štv 12.00 - 20.00
Miesto: Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava
Kurátorky: Alexandra Homoľová, Alexandra Kusá
Miesto konania

Ďalšie termíny


01. 12. 2020 Utorok BRATISLAVA 1 Slovenská národná galéria
01. 12. 2020 Utorok

02. 12. 2020 Streda BRATISLAVA 1 Slovenská národná galéria
02. 12. 2020 Streda

03. 12. 2020 Štvrtok BRATISLAVA 1 Slovenská národná galéria
03. 12. 2020 Štvrtok

04. 12. 2020 Piatok BRATISLAVA 1 Slovenská národná galéria
04. 12. 2020 Piatok

05. 12. 2020 Sobota BRATISLAVA 1 Slovenská národná galéria
05. 12. 2020 Sobota