Druhá časť cyklu GUIDE CLUB profi bude venovaná genéze vývoja služieb starostlivosti o klienta v cestovnom ruchu. Reč bude nielen o sprievodcoch, ale aj o vedúcich zajazdov a delegátoch. Čo sa za posledných 30 rokov v tomto segmente zmenilo? Mení sa spotrebiteľské správanie a doba Covidia prináša úplne nové výzvy. Dokážeme na ne adekvátne reagovať?

Reláciu v rámci Svetového dňa sprievodcov pripravila Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu.

Podujatie, ktoré usporadúva SSSCR/Slovak tourist guides association / Online cez Facebook Live