Josef Dabernig, PLURAL: Joint Observation

Otvorenie výstavy/ Opening: 22. 10. 2020, 13:00 - 20:00
Trvanie výstavy / Duration: 22. 10. 2020 – 15. 1. 2021
Kurátor / Curator: Daniel Grúň
The Július Koller Society, Bratislava

The Július Koller Society pozýva na zahájenie výstavy "Josef Dabernig, PLURAL: Joint Observation" v Novej Cvernovke vo štvrtok 22. októbra od 13:00 do 20:00.
/
The Július Koller Society invites you to the exhibition opening "Josef Dabernig, PLURAL: Joint Observation" at Július Koller Society in Nová Cvernovka on Thursday October 22, 1 p.m. and 8 p.m.

SK
Výstava Joint Observation sa zameriava na architektúru a urbanizmus jedného z najväčších sídlisk v strednej Európe - Petržalky a zaoberá sa jej premenami v čase. Architektúra je na výstave predstavená ako objekt pozorovania prostredníctvom dokumentačných aparátov - fotografie a filmu. Výsledkom pozorovania nie je záznam určitého stavu, ale rozostavenie herného poľa, iniciovanie možných choreografií a myšlienkových operácií. Výstavný projekt je realizovaný v spolupráci s vizuálnym umelcom a filmárom Josefom Dabernigom a architektonickým ateliérom PLURAL. Josef Dabernig vystavuje fotografie vytvorené krátko po páde železnej opony, kedy sa otvorila hranica so susedným Rakúskom. PLURAL analyzujú pešiu zónu petržalských terás a zaoberajú sa konceptom ich kontinuity a funkcie ako miestne-špecifickej podoby verejného priestoru.

EN
The exhibition Joint Observation focuses on the architecture and urbanism of Petržalka, one of Central Europe’s largest housing estates, and the changes it went through over the course of time. The exhibition presents the architecture as an object to be observed by means of documentation media – film and photography. The result of such observation is not a record of a certain status but rather a configuration of the playing field, an initiation of possible choreographies and mental operations. The exhibition project is realized in cooperation with the visual artist and filmmaker Josef Dabernig and the architectural design studio PLURAL. Josef Dabernig presents his photographs taken shortly after the fall of the iron curtain, as the border with the neighboring Austria opened. PLURAL analyze the pedestrian zone of Petržalka’s terraces and deal with the process of their continuity and function as a site-specific form of public space.

Vstup na podujatie v interiéri je povolený iba s rúškom. V priestoroch NC sú k dispozícii bezkontaktné dezinfekcie.
Maximálny počet návštevníkov v jednom čase je 5.
/
We kindly ask that all guests wear masks to enter the venue. You can find a disinfection at the main Hall at Nová Cvernovka. Max. 5 visitors at the space at the same time
___
Račianska 78, 831 02 Bratislava, 1. poschodie / 1. floor
Pri vstupe zadajte na klávesnici videovrátnika číselný kód 1018 / When entering, enter a video gateway on the keyboard code 1018.