Srdečne Vás pozývame na komentovanú prehliadku k výstave Umelecké a umelé: inteligencia, predstavivosť a tvorivosť s kurátormi, ktorá sa uskutoční v utorok 4. októbra 2022 o 17. hodine v Galérii MEDIUM.
 
Umelecké a umelé: inteligencia, predstavivosť a tvorivosť
Vystavujúci a vystavujúca: András Cséfalvay, Jozef Pilát, Danica Pišteková, Marek Kvetan, Pavol Truben, Dominik Hlinka
Kurátori: Miroslav Haľák, Adrián Kobetič
Koncepcia výstavy: Ivan Gerát, Marian Zervan
Trvanie výstavy: 20.9. - 9.10.2022
 
Rastúca prítomnosť umelej inteligencie v našom živote a možnosť vzájomnej komunikácie medzi rôznymi typmi inteligencie konfrontujú umeleckú tvorivosť s rozšíreným spektrom hodnotových otázok.
Technosféra prináša kontrastné pozadie pre vnímanie umeleckej tvorby: spontánne momenty tvorivého procesu protirečia naprogramovanej štruktúre komplexných systémov, neurónových sietí a umelej inteligencie. Mediálna sféra tvorby sa obohacuje napríklad objavovaním nových rozhraní, zvyšovaním interaktivity, vytváraním imerzívnych prostredí a využívaním robotických systémov. Systémy, ktoré sa dokážu učiť, vedia spracovať a prepojiť gigantické množstvo údajov, ale zatiaľ zásadne neprevyšujú schopnosti svojich programov; „strojové“ umenie môže len ťažko konkurovať „ľudskému“.
Ďalšie perspektívy otvára otázka pravdivosti a overiteľnosti pri vytváraní fiktívnych, fantazijných a virtuálnych svetov. Tradičné techniky zvádzania, zavádzania alebo falšovania získavajú nové, nebývalé možnosti. Ako informačné technológie a digitálne médiá modelujú skúsenosti publika a jeho účasť na recepcii umeleckého diela? Ako tieto javy ovplyvňujú vzťahy medzi systémom a antisystémom, kultúrou a kontrakultúrou, emocionalitou a racionalitou, aktívnou participáciou a pasívnym pozorovaním, starostlivosťou a odcudzením, reprezentáciou a konštruovaním?
Ivan Gerát a Marian Zervan