Kreatívne programovanie pomôže odbúrať strach z neznámeho a objavovať možnosti, ktoré nám programovanie ponúka.

Programovanie je najuniverzálnejší spôsob používania počítača. Je to silný nástroj nielen pre riešenie reálnych problémov, ale aj pre kreatívnu tvorbu. Na tomto ONLINE Aj Ty v IT Coding Clube sa naučíme programovať v P5.js, čo je JavaScriptová knižnica vychádzajúca z nástroja Processing, zameraná práve na kreatívne programovanie. Uľahčuje vytváranie vizuálne zaujímavých a interaktívnych projektov, čo je ideálny spôsob, ako si osvojiť základy programovania a algoritmizácie. Výsledok si viete napríklad nahrať na vlastnú web stránku 

Kurz je voľným pokračovaním predchádzajúcich Aj Ty v IT Coding Clubov Základy programovania v Javascripte s Processingom a P5.js. Základy si na začiatku v rýchlosti pripomenieme, takže je prístupný aj pre nové účastníčky, pre ktoré to môže byť len trochu náročnejší.

Čo sa naučíte?

  • na tomto kurze budeme rozvíjať nadobudnuté vedomosti z minulých kreatívnych Javascript kurzov,
  • nahliadnete do problematiky vizuálneho programovania tvorbou viacerých variácií zadanej úlohy,
  • prejdeme si objekty, polia, cykly,
  • taktiež si povieme ako to všetko súvisí s reálnymi aplikáciami a webom.

 

  Pre koho?
Pre stredoškoláčky/osemročáčky – vo veku 15-19 rokov, ktoré zaujíma svet moderných technológií. Je určený pre stredne pokročilé študentky, ktoré majú s programovaním v Javascripte už základné skúsenosti.

Kedy?
V utorok 26. januára 2021, v čase 16:00 – 19:00 hod.

Kde?
Coding Club bude prebiehať ONLINE. Podrobné informácie dostanú registrované účastníčky e-mailom.

Čo teraz?
Zaujala Ťa téma tohto ONLINE Aj Ty v IT Coding Clubu?

>> Zaregistruj sa cez tento formulár <<

Kto ťa bude učiť?
Maroš Masarovič 
vyštudoval odbor Aplikovaná informatika na Fakulte riadenia a informatiky na Žilinskej Univerzite v Žiline. Má viacročné skúsenosti s programovaním prevažne backendu webových aplikácií, ale aj zo sveta dataminingu. Na podnet svojho desať ročného syna viedol programátorský krúžok na Základnej škole v Kotešovej. Keď sa odpúta od práce za monitorom počítača, užíva si čas strávený s rodinou v prírode.

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj projektovú manažérku Mirku: cechova@ajtyvit.sk

Partneri
Aj Ty v IT Coding Cluby vznikli v roku 2018 za podpory grantu od Google.org. Od apríla 2020 ich organizujeme vďaka podpore Zurich Foundation