Slovenské centrum dizajnu vníma kreatívny priemysel ako veľkú rodinu, ktorej súčasťami sú aj divadlo, film a hudba. Práve tieto oblasti sú v súčasnosti výrazne postihnuté dôsledkami pandémie a zaslúžia si našu pozornosť, podporu a poďakovanie za to, že do našich životov prinášajú katarziu, vnútornú slobodu a povznesenie ducha.

Vo výkladoch galérie Satelit predstavuje Slovenské múzeum dizajnu SCD zo svojich depozitárov filmové, divadelné a hudobné plagáty doplnené autentickou kulisou exponátov z depozitárov produktového dizajnu. Umiestnením výstavy do výkladov za sklo symbolicky reagujeme na aktuálnu zmenu sociálnych kontaktov, ktorá nás stavia skôr do pozície pozorovateľov ako aktérov.

Trvanie: 15. máj 2020 - 2. september 2020
Otváracie hodiny: streda - nedeľa 13:00 - 18:00, utorok 10:00 - 18:00. Vstup voľný.
Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko
Kurátor: Slovenské múzeum dizajnu

Výstava Kultúra v karanténe mala byť pôvodne súčasťou podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa malo konať tento mesiac. No vzhľadom na momentálnu situáciu sa na návrh Európskeho tímu Noci múzeí a galérií bude konať 14. novembra.
O našej účasti na tomto podujatí vás budeme včas informovať.