Vyhľadať podujatie

Ruské centrum vedy a kultúry

Fraňa Kráľa 2
811 05 Bratislava

www.rcvkba.sk
rus.kult.centrum@stonline.sk
+421 2 52 62 59 81O nás

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave /RCVK/ bolo otvorené v januári 2001. RCVK je štátnou inštitúciou a pôsobí ako zahraničné zastupiteľstvo Federálnej agentúry priateľskej spolupráce nezávislých štátov, krajanov žijúcich za hranicami a medzinárodnej humanitárnej spolupráce - Rossotrudničestvo. V súčasnosti pracuje 43 ruských kultúrnych centier v 65 krajinách Európy, Ameriky, Ázie a Afriky.

Hlavné smery činnosti kultúrneho centra sú: 
• Oboznámenie širokej verejnosti s históriou a kultúrou národov Ruskej federácie, jej vnútornou a zahraničnou politik¬ou, vedeckým, kultúrnym a ekonomickým potenciálom
• Napomáhanie rozvoju medzinárodných stykov Ruska a ruských regiónov v humanitnej, kultúrnej, vedecko-techníckej a eko¬nomickej oblasti a tiež v sfére vzdelávania na slovensku
• Spolupráca s krajanskými spolkami na Slovensku a realizácia kultúrnych a vzdelávacích programov

Za týmto účelom sa v RCVK pravidelne konajú: 
• stretnutia priateľov ruskej kultúry
• výstavy prác ruských maliarov a fotografov, výtvarných diel ľudových umelcov, 
• koncerty ruských umelcov
• konferencie a semináre o problémoch medzinárodnej huma¬nitnej, vedeckej, kultúrnej, vzdelávacej a obchodnej spolupráce 
• prezentácia ruských vysokých škôl a knižných vydavateľstiev, a taktiež slovenských vydavateľstiev, ktoré vydávajú diela ruských autorov v slovenčine

Na kurzoch ruštiny v RCVK sa realizuje výučba hovorovej a obchodnej ruštiny pre záujemcov na rôznych úrovniach prípravy. Hodiny ruštiny vedú skúsení pedagógovia - Rusi, ktorí využívajú najnovšie metódy vyučovania cudzích jazykov. Štúdium prebieha tak v skupinách, ako aj individuálne. Po skončení kurzov získavajú absolventi Certifikáty Ruského centra vedy a kultúry o tom, že absolvovali kurzy ruštiny.

Pri RVCK pôsobí študijno-skúšobné stredisko, v ktorom sa záujemcovia pripravujú a absolvujú skúšky z ruštiny pre získanie Ruského štátneho certifikátu, ktorý potvrdzuje úroveň ovládania ruského jazyka a korešponduje so systémom ovládania cudzích jazykov v Rade Európy.
V metodickom kabinete ruštiny poskytujú pre učiteľov a študentov profesionálne konzultácie v otázkach metodiky a praxe výučby ruštiny, informácie o novej učebnej a metodickej literatúre.

Knižnica RCVK obsahuje vyše 6000 kníh. Základ fondu tvorí väčšinou literatúra ruských autorov. V čitárni knižnice si záujemcovia môžu prečítať ruské noviny a časopisy.

Videotéka RCVK upútaponúka návštevníkom viac ako 200 titulov filmov ruských režisérov, medzi ktorými je zastúpená filmová klasika i najnovšie ruské filmy, ktoré získali ocenenia na medzinárodných filmových festivaloch.

Kurzy Ruského jazyka
Ruské centrum vedy a kultúry sprostredkuváva štúdium a stáž zahraničných študentov na vysokých školách v Rusku, spolupracuje s absolventmi ruských vysokých škôl. O poduja¬tiach, ktoré sa konajú v Ruskom centre vedy a kultúry, sa mesačne informuje v plánoch práce. Na kurzoch ruštiny v RCVK sa realizuje výučba hovorovej a obchodnej ruštiny pre záujemcov na rôznych úrovniach prípravy. Hodiny ruštiny vedú skúsení pedagógovia - Rusi, ktorí využívajú najnovšie metódy vyučovania cudzích jazykov. Štúdium prebieha tak v skupinách, ako aj individuálne. Po skončení kurzov získavajú absolventi Certifikáty Ruského centra vedy a kultúry o tom, že absolvovali kurzy ruštiny. 
Pri RVCK pôsobí študijno-skúšobné stredisko, v ktorom sa záujemcovia pripravujú a absolvujú skúšky z ruštiny pre získanie Ruského štátneho certifikátu, ktorý potvrdzuje úroveň ovládania ruského jazyka a korešponduje so systémom ovládania cudzích jazykov v Rade Európy.
V metodickom kabinete ruštiny poskytujú pre profesorov a študentov profesionálne konzultácie v otázkach metodiky a praxe výučby ruštiny, informácie o novej učebnej a metodickej literatúre.

Ponúkané kurzy
• Od začiatočníkov a stredne pokročilých po biznismenov
• Aktivizácia zručností bežnej komunikácie v RJ.
• Odborné kurzy
• Intenzívne kurzy.
• Individuálny program pre malé skupiny
(2-4 účastníci)
• Individuálne kurzy
• Tréningový kurz k získaniu štátnych certifikátov RJ
• Skúsení pedagógovia sú nositelia jazyka
• V skupine maximálne 9 účastníkov
• Využitie najefektívnejších metód cudzojazyčného vzdelávania 
• Absolventi získajú doklad o absolvovaní kurzu RJ v RCVK
(najlepší získajú diplom RCVK a zľavu v pokračovacích kurzoch).

Úradné hodiny: 
Pondelok – piatok od 10.00 do 17.00
Knižnica, čitáreň časopisov a videopožičovňa:
Pondelok – piatok od 10.00 do 17.00


Program

Žiadne udalosti pre kategóriu