Vyhľadať podujatie

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Laurinská 20
814 99 Bratislava
Slovensko

https://dpoh.sk/
mdpoh@mdpoh.sk
+421 917 379 438Program