Vyhľadať podujatie

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Laurinská 20
814 99 Bratislava
Slovensko

www.mestskedivadlo.sk
mdpoh@mdpoh.sk
+421 917 379 438Program