Vyhľadať podujatie

Artkino Za zrkadlom

Rovniankova 3
851 02 Bratislava 5
Slovensko

www.kzp.sk
artkinozazrkadlom@gmail.com
+421 2 68 29 92 18O nás

Vstupné: zvýhodnená cena 4 €: deti a mládež do 18 rokov, študenti VŠ, ZTP a seniori 3 € členovia FK / 5 € nečlenovia FK

Program

Žiadne udalosti pre kategóriu