Vyhľadať podujatie

Archeologické múzeum - SNM

Žižkova 12
810 06 Bratislava
Slovensko

www.snm.sk
archeolog@snm.sk
+421 2 59 207 21O nás

Stĺp Marca Aurélia a Slovensko
LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku
Lapidárium
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave

Prehliadky expozícií

Program